Азотни торове

АМОНИЕВ НИТРАТ /AN/

Амониевия нитрат е най-разпространения азотен тор за подхранване на всички видове култури. Поради усвоимата си форма, след попадането си в почвата, бързо се разгражда и обезпечава растенията с азотна храна. При абсорбирането на амониевия нитрат от почвата, неговата форма се променя своевременно, този процес се регулира лесно, като се съобразят почвено-климатичните условия и периода на внасяне на продукта.
Нуждите на растенията от азотно хранене са неоспорими, но неконтролираното торене с азот в някой случаи имат отрицателни последствия за растенията и почвата. Едностранчивото торене с амониев нитрат в продължение на дълги периоди, води до вкисляване на средата, в която се развиват растенията и до промяна на микроклимата в почвата по отношение на микроорганизмите.

Направените изследвания, чрез изотопни методи показват, че от внесения с торовете азот обикновено от растенията се използват от 35 % до 50 %. Около 20-30 % от торовия азот се имобилизира от почвените микроорганизми.

Контролирането на азотните загуби се преодолява, чрез програми за прецизно торене, които са на база планиран добив и направени агрохимични анализи на почвите където ще се прилага. Амониевия нитрат е най-бързо действащия азотен тор, подходящ за всички видове подхранване.
Изискванията на културите по отношение на азотната храна са разнообразни и това също трябва да се съобрази при употребата му. Всички растения реагират по различен начин на отделните торови норми.

При липсата на достатъчно азот, се наблюдава:
Забавен растеж на растенията;
Първоначално бледозелена, жълтозелена и дори жълта
листна маса с последващо окафеняване и отмиране на листата;
Ниска устойчивост на абиотичен и биотичен стрес;
Преждевременно узряване;
Силно намален добив;
Влошен пазарен вид и качество на продукцията;

Излишъкът на азот:
Ускорява растежа, листната маса нараства буйно и придобива тъмнозелен цвят;
Удължава се стерилният и вегетационният период;
Натрупват се излишни нитрати и белтъци;
Растенията стават неустойчиви на болести, измръзване и суша;
Влошават се технологичните и вкусовите качества на продукцията;
Блокира усвояването на други хранителни елементи от кореновата система на растението.

Съхранява се в сухи, закрити складови помещения. Не е желателно навлажняване и пряко слънчево греене.
Транспортира се опакован.
Предлага се опакован в разфасовки от 50 кг. и 600 кг.

КАРБАМИД /UREA/

Азотен тор с високо съдържание на активно вещество (46%).
Химическата му формула е близка по състав на органичната формулация на урея, което и дава редица предимства, при масовата употреба за подхранване на земеделските култури.
Взаимодействието на карбамид с почвената среда протича по много различен начин в сравнение с амониев нитрат. При отделянето на активно вещество от карбамида, за да достигне до най-достъпната за рестенията форма, азотът преминава през редица процеси, някои от които чисто химични, други биологични или физични.

ТРИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ПРОЦЕСА СВЪРЗАНИ С УЛАВЯНЕТО И ФИКСАЦИЯТА НА АЗОТА СА:

1. Хидролиза:
Разтваряне от почвената влага – процесът отнема от един ден до една седмица.
2. Нитрификация:
Получаване на нитратен анион NO3, който е достъпна за растенията храна.
3. Амонификация:
Активизиране на метаболитните процеси в микроорганизмите, последван отново от процес на нитрификация.
Тези процеси са причина за постепенното и равномерно отдаване на активно вещество към растенията. По този начин те са обезпечени с азотна храна за по-дълъг период от време, спрямо другите алтернативни продукти.
Приложен по правилния начин, той може да бъде използван изцяло в технологиите за азотно хранене на земеделските култури.

Съхранява се в сухи, закрити складови помещения. Не е желателно навлажняване и пряко слънчево греене.

Транспортира се опакован. Предлага се опакован в разфасовки от: 40 кг. / 50 кг. / 600 кг.