Актуални цени

АКТУАЛНИ КЪМ ДНЕС ЦЕНИ

ТОП АГРО ООД, гр.Варна е дистрибутор на минерални торове и предлага доставка и закупуване с т.о. на различни видове азотни, фосфорни и комбинирани торове.

Актуални цени обявени от Афер България ЕООД, произход Агрополихим АД, гр.Девня:

амониев нитрат, карбамид, троен супер фосфат, моноамониев фосфат, диамониев фосфат, НПК видове, НП видове, UAN/УАН – течен азотен тор;

ИНДИКАТИВНИ ЦЕНИ НА АМОНИЕВ НИТРАТ, КАРБАМИД, НПК, ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ, ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ, НП, ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР

Определящ фактор за количество и вид тор са цените на предлаганите торове.
Предложената информация като ценови архив по години е за по-точен избор и улеснение.

ТОП АГРО ЕКСПЕРТИ В ТОРЕНЕТО