Актуални цени

АКТУАЛНИ КЪМ ДНЕС ЦЕНИ

ТОП АГРО ООД, гр.Варна е дистрибутор на минерални торове и предлага доставка и закупуване с т.о. на различни видове азотни, фосфорни и комбинирани торове.

ЦЕНИ НА ПОЧВЕНИ ТОРОВЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТОП АГРО ООД, призход АГРОПОЛИХИМ АД:

амониев нитрат, карбамид, троен супер фосфат, моноамониев фосфат, диамониев фосфат, НПК 16 16 16, НПК 15 15 15, НПК 14 14 14, НП 16 20, НП 20 20, течен азотен тор;

Предлагаме Ви динамиката на цените на основните почвени торове от 2010 до 2018 г. Дадените цени са индикативни и са ориентир при вземането на решения за купуване от фермерите на вида и количеството минерален тор.

ИНДИКАТИВНИ ЦЕНИ НА АМОНИЕВ НИТРАТ, КАРБАМИД, НПК, ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ, ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ, НП, ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР

Определящ фактор за количество и вид тор са цените на предлаганите торове.
Предложената информация като ценови архив по години е за по-точен избор и улеснение.

ТОП АГРО ЕКСПЕРТИ В ТОРЕНЕТО