СРАВНЕНИЕ ТОРОВЕ

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТРИ РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТА С ЕДНАКВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РАЗЛИЧЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ:
ВАКИХИМ ГЕЛ GROW PLANT 28-28-28 ГРОГРИЙН НПК 20-20-20 + TE ГРОГРИЙН ГЕЛ ВЕГЕТАТИВЕН 27 27 27

НЯКОИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОДРОБНОСТИ:

1. ТЕГЛОВЕН ПРОЦЕНТ
Продуктът Вакихим не споменава тегловния процент, който е задължително да бъде деклариран върху етикета и документите. Така те могат да напасват плътността, за да получат по-високи показатели и да подвеждат клиентите. При евентуална плътност на продукта от 1,6 кг/литър на Вакихим, то тегловният процент ще бъде около 17,5 : 17,5 : 17,5, колкото при Грогрийн Вегетативен, като за другите формулации над 28 28 28 на същият производител, съдържанието тегло/обем е спорно.

 

2. рН НА ПРОДУКТА
Ако се вгледате в рН на продуктите е ясно, че има много значима основна разлика между продуктите на Вакихим и GROGREEN GEL (и NPK ):
Vakichim произвежда продукта си, като взема NPK 20-20-20 прах и го прави в гел, което означава, че по отношение на ефективността няма разлика, т.е. разликата е само в цената. Сравнявайки по качество, ценово и по ефективност Грогрийн ТОП 20-20-20 превъзхожда Vakichim под формата на гел.

 

3. GROGREEN GEL ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грогрийн Гел има значително предимство в ефективността, както при капково напояване (в алкални и солени почви), така и при прилагане на листата.
3.1 Капково напояване:
Неутрализация на бикарбонатите (както ви показахме по време на нашето посещение). Има кратък филм, който направихме и който можете да намерите в youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LNsmWnw5H8w&t=

3.2 Приложение: идеален разтвор за пръскане рН = 3. Така че в твърда вода Грогрийн гел намалява рН на разтвора и ще покаже по-добра ефективност на поглъщане от кореновите власинки.

3.3 Препаратите за РЗ се хидролизират с вода при високо рН и губят своята ефективност. Комбинирането на Грогрийн гел с пестициди ще увеличи ефективността на пестицидите и ще намали количеството на пестицидите, които трябва да бъдат използвани, като ще ги предпази от хидролиза и деактивиране.

3.4 Стабилност на продукта: GROGREEN GEL има много по-добър срок на годност и стабилност в сравнение с Вакихим продуктите.

3.5 Някои важни съставни елементи – напр.калций, не се влагат от Vakichim. Например Грогрийн Калцифос и продуктовата гама Грогрийн 5 не са имитирани и копирани.

3.6 Срока на годност на Грогрийн е поне 3 г. без да влошава качеството си. В допълнение, при капково напояване Грогрийн Гел, 5 пази системата от натрупване на утайки и запушвания, което е изкл.важно за производителите.

ТОП АГРО ООД, България/ЛИМА ЮРЪП, Белгия

design