ГрануПотас

КАЛИЕВ СУЛФАТ ЗА ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
GranuPotasse® /ГрануПотас

Калиевият сулфат е производство на Тесендерло груп и се внася в България от Топ Агро ООД от 2007 г насам. Представлява бели гранули с неправилна форма, идеален за директно приложение или за смесване в насипно състояние за производство на широка гама НПК торове.
Висококачествените гранули GranuPotasse® са подходящи за директно приложение или за смесване за блендирани торове.
Гранулите се произвеждат, чрез специален процес в четири стъпки.
– уплътняване на SOP под формата на прах в листове;
– раздробяване за получаване на гранули;
– пресяване за да отстраняване на нестандартните гранули;
– обезпрашаване, чрез сгъстен въздух;

Технически характеристики GranuPotasse®

Средни стойности K2O 50.2%
Средни стойности SO4

54.0%
Средни стойности, хлор (Cl)

2.3%
Анализ 97%: между 1.60 мм и 5.00 мм
Гранулите на GranuPotasse® се покриват със специален инертен филм, който премахва праха и гарантира свобoдното изтичане при употреба.
Предлага се в полиетиленови торби по 25 кг на палет, 1,225 кг на палет, мин.50% K2O, гранули или бегс х 1 тон.

GranuPotasse® предлага редица важни предимства за директно приложение

• сигурност и удобство, свойствата на ГратуПотас позволяват и ранното и късното приложение без риск от измиване или повреди по растенията от засоляване
• Ефективно основно торене или подхранване по време на ранните етапи от развитието на културите
• Продукт без прах минимална загуба от разпрашаване при торене /механично или ръчно.
• Изравнена гранулометрия – 97% от частиците на GranuPotasse® са с размери от 1,60 мм до 5,00 мм, осигуряващи качествено торене.
• Диапазон на разпространение до 28 метра

GranuPotasse® за смесване на NPK

За групово смесване GranuPotasse® предлага:

  • смесване с други торове:

– амониев нитрат, карбамид, диамониев фосфат, троен суперфосфат;

  • лесна работа – липса на прах лесно за производство с други гранулирани торове;

• отлична стабилност – GranuPotasse® е нехигроскопичен, съхранява се добре в насипно състояние и няма вредни странични ефекти;

Типична формула за плодови зеленчуци и лозя
Тор Количества Азот N Фосфорен оксид P 2 O 5 Kaлиев оксид К 2О Сулфат SО 4
ДАП
18-46-0)
400 7.2 18.4 0 0
Гранупотас 600 0 0 30 25.8
ОБЩО: 1000 7.2 18.4 30 25.8
Формула:   7
азот
18
фосфор
30
калий
25
сяра