ГРАХ

1. За стимулиране на кореновата система във фаза: 2ри-4ти лист:

2. Във фаза бутонизация за обилен цъфтеж и задържане на цветовете:

Грогрийн Терра – 200-250 г/дка

Грогрийн Мулти – 200-300 г/дка

Грогрийн Фрукти – 250-300 г/дка