ГРОГРИЙН ГЕЛ Мед E-15

Бор (B), Мед (Cu), Желязо (Fe), Манган (Mn), Молибден (Mo) и Цинк (Zn)

Грогрийн Гел Бор Плюс е нова формула комплексен тор за торене с Бор чрез суспензия/гел с добавени азот, фосфор и всички микролементи.

ГРОГРИЙН ГЕЛ БОР ПЛЮС 4-8-0 – КОМПЛЕКСЕН ТЕЧЕН ТОР

Препоръки за употреба:

Бор /B/ – има определящи функции при формирането на репродуктивните органи. Допринася за ефективното опрашване на цветовете и стимулира развитието на кореновата система, води до залагането на повече плодни пъпки и реси и до по-голям брой цветове, плодове за по-добра реколта и по-високо качество. Недостига на Бор чувствително намалява добива.

ОБЯВЕН Състав: тегло/тегло% тегло/обем%
Общ Азот (N) 4.20 5.8
Нитратен азот (N-NО3) 1.30 1.8
Амиден азот (N-NH2) 2.9 4.0
Фосфор (P2O5) водоразтворим 8.4 11.7
Желязо (Fe), 100% хелат EDTA: 0.15 0.21
Манган (Mn), 100% хелат EDTA: 0.066 0.092
Цинк (Zn), 100% хелат EDTA: 0,014 0.036
Мед (Cu), 100% хелат EDTA: 0,0056 0.078
Бор (B), разтворим във вода: 8 11.2
Молибден (Mo), водоразтворим: 0,28 0.39
Гъстота: прибл. 1,4 кг/л, рН: 3.4

Смесимост:

Продукта е съвместим с повечето пестициди и торове под формата на разтвор. Преди ползване проверете смесимостта  в малък обем. Не се препоръчва съхранение на разтвора за по-дълъг период.

Внимание:
Продуктът е стабилен при съхранение от 4С до 32C. Не излагайте на слънце. Не смесвайте с алкални разтвори-основи. Да не се продава непакетирано. Затваряйте плътно след употреба. Съхранявайте на тъмно, хладно и сухо място. Пазете от деца, животни и храна. Слагайте ръкавици и си измийте ръцете. Не пръскайте в слънчево, ветровито и горещо време. При смесване с препарати и листни торове проверявайте смесимостта предварително в малък съд.

ГРОГРИЙН ГЕЛ БОР ПЛЮС 4-8-0 Почвено приложение Листно приложение
Третирането трябва да осигури достигане на разтвора до корените. Разтворете във вода и полейте. След всяко торене напоявайте за да увеличите усвояемостта от корените. Смесвайте във воден разтвор, което да ви осигури пълното покритие на растенията (20-100 л/дка). Не третирайте с повече от 300 г/дка (3 л/хектар). Да не се пръска в горещи, слънчеви дни.
Препоръчана доза
Житни, царевица, слънчоглед, полски култури и др. 1,5-3 л/ха (140-420 г/дка) 0,5-2 л/ха (70-280 г/дка)
Овощни, малини 2-8 л/ха (280-1120 г/дка) 1-3 л/ха (140-420 г/дка)
Домати, пипер, дини, пъпеши, краставици и др. зеленчукови 2-8 л/ха (280-1120 г/дка) 1-2 л/ха (140-280 г/дка)
Капково напояване: Доза: – 0.03 до 0.05 г/л вода или на 1000 л/ 30-50 г предпазно, 60 до 80 г при дефицит.

При приложение спазвайте препоръчаните дози. Винаги определяйте дозата според вида земеделска култура, фаза на развитие и почвените характеристики. Задължителен елемент при бедни почви и заложени високи добиви. При изявен недостиг на Бор третирайта с по-ниски дози, но няколко пъти.

СУСПЕНЗИЯ АЗОТНО-ФОСОФОРЕН /4:8/ ТОР С
Бор (B), Мед (Cu), Желязо (Fe), Манган (Mn), Молибден (Mo) и Цинк (Zn)