Грогрийн Гел Стартер

Грогрийн Гел Стартер е точен избор за стимулиране на вкореняване на разсади, залагане на плодни пъпки при млади овощни и лозя, както и стимулиране на цъфтежа при зеленчуковите култури (домати, краставици, пипер и други). Грогрийн Гел Стартер съдържа 16% Азот, 69% Фосфор, 16% Калий и микроелементи за максимален ефект. Съчетаването на азотно подхранване с листно третиране на растенията с Грогрийн Гел Стартер гарантира ефективно развитие и добро качество. Незаменим за фосфорно подхранване при зеленчукови насаждения, когато почвеното фосфорно торене е невъзможно. Торенето с Грогрийн Гел Стартер позволява регулиране процесите на растеж, зреене и цъфтеж на вашите култури.
Листното третиране при полски култури се извършва заедно с вегетативният хербицид. Повишава растежа на корените и позволява по-лесно преодоляване на засушавания през развитието на растенията. Растенията са със стабилен, балансиран растеж, а азотът се усвоява напълно без загуби.

ГРОГРИЙН ГЕЛ СТАРТЕР:
ПЕРФЕКТЕН ЗА ЛИСТНО И КАПКОВО ТОРЕНЕ

ПРЕДИМСТВА И ОСОБЕНОСТИ

– стимулиране на цветовете с подобрен цъфтеж и опрашване
– предотвратяване окапването на плодовете
– подобрено развитие на корените и стабилен растеж
– пропорционално развити надземна и подземна част
– ефективно усвояване на азота и подобрено развитие
– залагане на по-висок добив още в началните фази

КАПКОВО МИКРОТОРЕНЕ

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ

– в началните фази от развитие за образуване на мощна коренова ситема
– след азотно торене за максимално залагане на цветове
– за зеленчукови, овощни и оранжерийни култури
– поливане на разсади – 1 г/л вода – най-ниската доза
В торова програма от 1-2 кг седмично до 3-4 кг при обилно азотно торене.

starter

ЛИСТНО ТОРЕНЕ

НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЛИСТНО ТОРЕНЕ

от 100 до 400 г/дка в 20-30 л разтвор:
Прилага се при всички култури. Най-висок ефект има при:
– житни /пшеница/: първото пръскане с хербицида /стимулират процесите на усвояване на азота и нарастване на корените/

– царевица: заедно с хербицида за преодоляване стреса от
ниските температури на почвата
– слънчоглед: срещу полягане и залагане на по-големи пити
– третиране на разсади: 0,5 г/л разтвор /растенията са изнежени и дозите са ниски, подробности в торовите програми/.

ГРОГРИЙН ГЕЛ СТАРТЕР
БАЛАНСИРАН ФОСФОРЕН СУПЕРТОР