Грогрийн микроелементи

Микроелементите са основен фактор за активиране на биопроцесите в растенията на клетъчно равнище. Ефектът е в гарантирано развитие и стабилен добив. В тази връзка всички комплексни торове от серията Грогрийн са с добавени микроелементи за употреба по торови схеми и програми. Специален подход е нужен при лечение или торене при специфични състояния на растенията /хлорози, хербициден ефект, нефертилност и т.н/. В таблицата са представени специалните микроторове Грогрийн МИКРОЕЛЕМЕНТИ за третиране на земеделските култури.

Продукт Хелат Състав Приложение стабилност рН
/киселинност/
Громикс МЕ EDTA 1.3% B
7.5% Fe-EDTA
0.24% Mo
3.3% Mn-EDTA
0.28% Cu-EDTA
1.3% Zn-EDTA
Почва-Хидропоника-Листно 3 – 6.5
Громикс МС EDTA/ DTPA 1.3% B
6.5% Fe-DTPA
0.24% Mo
3% Mn-EDTA
0.28% Cu-EDTA
1.3% Zn-EDTA
Почва-Хидропоника-Листно 3 – 7.5
Грогрийн течен Бор-Молибден 15.4% B (11% w/w) Почва-Хидропоника-Листно 3 – 10
Мед E-15 EDTA 15% Cu – EDTA Почва-Хидропоника-Листно 3 – 10
Ферокс 6 EDDHA 6% Fe – EDDHA Почва-Хидропоника-Листно* 3 – 7.5
Желязо E-13 EDTA 13% Fe – EDTA Почва-Хидропоника-Листно 3 – 6.5
Манган E-13 EDTA 13% Mn – EDTA Почва-Хидропоника-Листно 3 – 10
Цинк E-15 EDTA 15% Zn – EDTA Почва-Хидропоника-Листно 3 – 10
Грогрийн GL Микро GLY 16
аминокиселини
1.11% B
0.24 % Cu
6.30% Fe
2.55% Mn
0.21% Mo
6.42% Zn
Листно 3 – 8
Грогрийн GL Бор Бор /азот, фосфор и микро/ 5.8% N
11.7% P2O5
11.20% B
0.0078 % Cu
0.21% Fe
0.092% Mn
0.39% Mo
0.036% Zn
Листно капково 3 – 8
* Ферокс 6 – листно прилагане само след залез слънце;
topagro
topagro