ГРОГРИЙН ТЕЧЕН БОР-МОЛИБДЕН

ЕО ТОР – Бор етанол амин, водоразтворим

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Ползвайте препоръчаните дози, но според конкретните условия. Винаги дозирайте според културата и специфичните условия. Грогрийн Бор-Молибден се ползва за листно, почвено подхранване и хидропоника.

Грогрийн Бор-Молибден е течен бор, за употреба на култури и почви с недостиг на бор/молбден.

Продуктът е съвместим с повечето пестициди и торове с изключение на тези с алкална реакция /основи/.

Пробвайте смесването предварително в малки обеми.

Грогрийн ТЕЧЕН БОР-МОЛИБДЕН

Почвено приложение Листно приложение
Третирането трябва да осигури достигане на разтвора до корените. Разтворете във вода и полейте почвата. След всяко торене напоявайте за да увеличите приемането от корените. Смесвайте във воден разтвор, което да ви осигури съответното покритие на растенията (30-100 л/дка). Не третирайте с повече от 300 мл/дка (3 л/хектар). Да не се пръска в горещи, слънчеви дни.
Препоръчана доза
Житни, царевица, слънчоглед, полски култури 1,5-3 л/ха (150-300 мл дка) 0,5-2 л/ха (50-200 мл/дка)
30-50 л разтвор
Овощни 2-8 л/ха (200-800 мл/дка) 1-3 л/ха (100-300 мл/дка)
мин.100 л разтвор
Домати, пипер, зеленчуци 2-8 л/ха (200-800 мл/дка) 1-2 л/ха (100-200 мл/дка)
Мин.100 л разтвор

Смесване

Добавете дозираното количество в наполовина пълен резервоар, след това напълнете догоре. Дозата за третиране е от 20 до 100 л/дка. По-висока норма на пръскане е за сухи условия и по-големи култури с гъста вегетативна и листна маса.

Предпазни мерки

• Съхранявайте в оригинална опаковка, след употреба затворете добре.
• Да се пази на сухо, хладно и тъмно.
• Пазете от деца, животни и храна.
• Да се слагат ръкавици и след употреба да се измиват ръцете преди ядене.
• Да се използва по предназначение за цинково торене.
• Не превишавайте препоръчаната доза.