Грогрийн Фрукти

ГРОГРИЙН ПЕТ ФРУКТИ
18-09-36+6 CaO+3 MgO+ МE

ФРУКТИ:
КАЧЕСТВО, ВКУС, ТРАЙНОСТ

Характеристики

ГРОГРИЙН ПЕТ ФРУКТИ 18-09-36 е суспензионен тор с уникални съставки и висока разтворимост за по-добро приложение. Чистотата на eлементите, както и стойността на рН: 2-2,5, позволява по-ниски дози от продукта в сравнение с обикновените течни или сухи водоразтворими торове като осигурява същевременно висока ефективност.
По-ниското рН в кореновата зона увеличава усвояемостта на ранителните вещества, особено в засолени и алкални почви. Ниското рН помага да се предотврати образуването на утайки, които биха запушили напоителната система. Калиево-азотна формула за зреене, подобряване качеството на продукцията, за вкус, оцветяване и устойчивост на високи температури.

Дози на прилагане

Фертигация:
Дозите варират според типа култура, запасеността на почвата, фазата на развитие, размера на растението и други. Най-общо, препоръчаната концентрация в хранителните разтвори е от 0,5 до 2,0 г/л в няколко приложения по време цикъла на развитие на културата.

Листно приложение:
В 20-30 л вода от 200 до 300 г/дка. При по-развити растения – по-висока доза. Срещу калиев дефицит, за масленост, вкус и оцветяване на плодовете, за силна устойчивост на листата при горещини. Подобрява качествените показатели и ефективността от азотното торене. Намалява полягането.

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ В % тегло/тегло % тегло/обем %
Общ Азот (N) 12.0 18.4
Нитратен азот (N-NO3) 9.6 15.3
Амиден азот (N-NH2) 2.3 2.9
Aмониев азот (NН4-N) 0.1 0.2
Фосфор (P2O5) водоразтворим 5.5 9.0
Калий (K2O), водоразтворим 22.5 36.0
Калциев оксид (CaO), водоразтворим 4.0 6.4
Магнезиев оксид (MgO), водоразтворим 2.0 3.2
Бор (B), водоразтворим 0.01 0.017
Мед (Cu), водоразтворим, EDTA хелат 0.002 0.0033
Желязо (Fe), водоразтворим, EDTA хелат 0.05 0.075
Манган (Mn), водоразтворим, EDTA хелат 0.025 0.004
Молибден (Mo), водоразтворим 0.0015 0.0025
Цинк (Zn), водоразтворим, EDTA хелат 0.01 0.017

EDTA стабилност при pH стойности от 4-7
Гъстота: ±1,60 кг/л