Грогрийн Хумус Универсал

Грогрийн Хумус Универсал е специално разработена формула на база Грогрийн Универсал за активиране и засилване на вететативният растеж на растенията. Хумус Универсал е незаменим при проблеми характерни за интензивното отглеждане на земеделските култури, както и при по-бедни почви с по-нисък хумус.

Хумус Универсал се прилага при проблеми със рН на почвата: натрупване на соли, поява на бяла кора и блокиране на хранителните елементи поради процесите на засоляване на почвата, забавен растеж, намален размер на листата, окапване на цветовете – общ хранителен дефицит на растенията въпреки обилното торене. Наличието на хуминови киселини подобрява свойствата на почвата и „отключва” за кореновото хранене на растенията блокираните хранителни елементи.

ГРОГРИЙН ХУМУС УНИВЕРСАЛ:
предпазва от появата на различни хранителни дефицити – калциев дефицит, желязна хлороза, магнезиева хлороза

Съдържание грам за 100 мл в % ТЕГЛО / ОБЕМ
Общ Азот (N) 23,1
Амиден азот (N-NH2) 18,1
Нитратен азот (N-NО3) 5,0
Фосфор (P2O5) водоразтворим 23,1
Калий (K2O), водоразтворим 23,1
Магнезий (MgO), водоразтворим 2,7
Калций, (CaO), водоразтворим 0,014
Мед (Cu), водоразтворим, EDTA хелат 0,0076
Желязо (Fe), водоразтворим, EDTA хелат 0,071
Манган (Mn), водоразтворим, EDTA хелат 0,035
Молибден (Mo), водоразтворим 0,0045
Цинк (Zn), водоразтворим, EDTA хелат 0,0106
ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плътност 1,51 кг/л
Цвят кафяво-черен

Грогрийн Хумус Универсал може да замества торенето по схема на Грогрийн Вегетативен в оранжерии и зеленчукови градини.Подобни по действие и приложение Грогрийн формули са Грогрийн Магическо черно и отчасти Грогрийн Гел Микро.

ПРЕДИМСТВА И ОСОБЕНОСТИ

Дозите са 2 до 6 кг/дка седмично с поливната вода. Ниската доза е за по-млади растения и разсади. Високата доза е за плододаващи култури. Може да се комбинира/редува с Грогрийн Плодов и амониев нитрат.

ГРОГРИЙН ХУМУС УНИВЕРСАЛ:
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРИ КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ЗАСОЛЕНИ ПОЧВИ