• N

Азот
– Решаващ за растежа и развитието на растенията.
– Съществена съставка в протеините, аминокиселините и ензимите.

  • P

Фосфор
– Високата водна разтворимост улеснява придвижването до корените на растението.
– Стартира кореновото развитие, подобрява образуването на цветове и плодове.
– Фосфорът е нужен за акумулирането и пренасянето на енергия в растителните клетки.

  • K

Калий
– Увеличава устойчивостта на растенията на студ и суша.
– Съществен елемент за метаболизма, фотосинтезата и активирането на ензими.
– Фактор за добива увеличаващ качеството на продукцията.

  • Ca

Калций
– Помага кореновото развитие за по-добър добив.
– Замества йоните на натрия /Na/, в засолените почви.
– Фактор за качеството на културите.
– Подобрява силата на клетъчната стена, помага за защита на растенията от болести, помага при температурен стрес.
– Увеличава трайността, запазва външният вид при съхранение.

  • Mg

Магнезий
– Широко разпостранени нужди от торене на почвите с усвоим магнезий.
– Определящ добива елемент при засолени почви с високо рН.
– Подобрява опрашването, залагането на плодове и оттам повишен добив.
– Този елемент е определящ фактор при земеделското производство.