ГРОМИКС МE

EО - TOP СМЕС ОТ МИКРОЕЛЕМЕНТИ

ГРОМИКС МE е водоразтворима смес от микролементи разработена за корекция, лечение и предотвратяване на общ недостиг на микроелементи за земеделски култури и цветя от серията ГРОГРИЙН, Белгия. ГРОМИКС МЕ е смес от торове предназначени за третиране на семена, листно и почвено приложение.

Бор (B), Мед (Cu), Желязо (Fe), Манган (Mn), Молибден (Mo), Цинк (Zn)

При приложение спазвайте препоръчаните дози. Винаги определяйте дозата според вида земеделска култура, фаза на развитие и почвените характеристики.

Задължителен елемент при бедни почви и заложени високи добиви.

Почвено приложение

Приложението трябва да осигури достигане на продукта до корените. Използвайте  достатъчно вода за да овлажните 10 см слой почва.

Дози: – На открито: предпазно: 1-2 г/м2, умерен дефицит: 2-4 г//м2, силен недостиг: 4-6 г/м2, саксии: 250 г/100 л (в доза 25 до 75  мл на растение)

– Оранжерии: 30-80 г /1000 л (при всяко поливане с азотни торове).

Смесимост:

Продукта е съвместим с повечето пестициди и торове. Не смесвайте с химикали съдържащи метали. Преди ползване проверете смесимостта  в малък обем. Не се препоръчва съхранение на разтвора за по-дълъг период. pH устойчивост: от pH 3 до pH 7,5.

СЪСТАВ
Бор (B): 1,30%
Мед (Cu), 100% хелат EDTA: 0,28%
Желязо (Fe), 100% хелат EDTA: 7,50%
Манган (Mn), 100% хелат EDTA: 3,30%
Молибден (Mo): 0,24%
Цинк (Zn), 100% хелат EDTA: 1,30%

ЛИСТНО НАПОЯВАНЕ

Доза:  от 50 до 80 г/дка в зависимост от фазата на развитие. ПрИ остър дефицит на микроелементи СЕ ПРАВЯТ ПОНЕ 2 ТРЕТИРАНИЯ С 20-40 л разтвор на дка. За листно хранене при ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ /пшеница, царевица, слънчоглед -70 г/дка/.

Не пръскайте в слънчево, ветровито и горещо време.
При смесване с препарати и листни торове проверявайте смесимостта предварително в малък съд.

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

Доза: 300-350 г/тон семена в разтвор за обеззаразяване срещу почвени неприятели преди сеитба- пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и други. Осигурява бърз  старт и активно развитие в началните фази. Профилактично приложение срещу цинкова хлороза при царевица.

КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ

Доза: – 0.025 до 0.05 г/л вода или на 1000 л/ 25-50 г предпазно, 60 до 100 г при дефицит.
Да се използва само при нужда. Да не се превишава препоръчаната доза.

СПЕЦИАЛНО ЗА ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ – ФОТОУСТОЙЧИВА ФОРМУЛА