ДОМАТИ

1. За по-добро коренообразуване и закаляване на разсада Грогрийн Терра :

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

0,5 – 1 г/л поливна вода или 1 -1,5 кг/дка за седмица на 2 – 3 поливки
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

100-150 г/дка, или 20-30 г в 10-15 л вода

2. Грогрийн Терра за преодоляване стреса след разсяване, по-добро облистване без магнезиево-дефицитно прошарване на листата и залагане на цветни китки:
1 – 1,5 г/л вода или 1 – 2 кг/дка за седмица разпределено на броя на поливките          –          250-300 г /дка или 30-50 г в 10-15 л вода
3. За едри качествени плодове без върхово гниене с интензивно оцветяване,търговски вид и вкусови качества през фаза активно плододаване няколкократно се редуват : Грогрийн Мулти с Грогрийн Фрукти.
1 – 2 г/л вода или 1 – 2 кг/дка за седмица на 2 – 3 поливки          –          250-300 г/дка или 40-50 г в 10-15 л вода