ЗЕЛЕ

1. За развита коренова система без прерастване на разсада и по-добро закаляване, Грогрийн Терра:

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

0,5-1 г/л поливна вода или 0,5 – 1,5 кг/дка за седмица на 2-3 поливки.
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

100-150 г/дка, или 20-30 г в 10-15 л вода

2. За активно листообразуване след засушаването за прихващане на разсада през 10-15 дни с Грогрийн Мулти заедно с ПРЗ.
1 -1,5 г/л поливна вода или 1 – 2 кг/дка за седмица         –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода
3. За преодоляване на В-дефицит, стегнати глави вкусови качества, стабилност на транспорт и съхранение в етапа на наедряване, Грогрийн Фрукти:
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица на 1- 2 поливки        –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода

zele