Грогрийн Топ /кристални торове/

ИНДИКАТИВНИ ЦЕНИ КРИСТАЛНИ ГРОГРИЙН ТОП
Валидни от 18.01.2023, производство и опаковка Лима Юръп, Белгия
ГРОГРИЙН ТОП
ЕО ТОРОВЕ
1 т /25 кг
без ДДС, лв
25 кг
с ДДС, лв
1 т/10 кг
без ДДС, лв
10 кг
с ДДС, лв
ПРИНЦИПИ НА КАПКОВО И ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ;
Грогрийн Топ 12 36 12 + Микро 3890.00 116.70 3990.00 47.88 Прилага се при висока нужда от фосфор балансиран с всички хран.елементи. Скъсява времето на плододаване при всички култури и вдига заложеният добив. За засилване на цъфтежа, вкореняване и за усвояване на азота по време на активен растеж. В началните фази и за стимулиране на цъфтежа.
Грогрийн Топ 20 20 20 + Микро 3733.33 112.00 3799.00 45.59 Универсална балансирана формула с всички макро и микроелементи за пълноценно развитие през фазите на активен растеж и плододаване. Ползването удължава здравето, растежа и живота на растенията през всички фази на развитие.
Грогрийн Топ 10 10 35 + Mg + Микро 3750.00 112.50 3850.00 46.20 Специализирана формула във фаза зазряване, зреене и беритби на плодове, зеленчуци за високо качество и дълготрайност. Ползва се и за листно третиране при полски култури при нужда от калий за повишена сухоустойчивост.
Грогрийн Топ 4 15 38 + Mg + Микро 3900.00 117.00 3980.00 47.76 Висок процент на калии/ фосфор за прилагане  във фаза зреене/беритби на плодове, зеленчуци за качество и трайност. Ползва се главно за капково приложение. Листно се ползва при остър калиев дефицит или нужда от спиране на буен растеж.
Грогрийн Топ Фери /12 10 32 + 0,5%Fe/ + Микро 3910.00 117.30 3990.00 47.88 Калиево-балансирана формула с допълнително увеличен процент активно хелатно желязо за всички типове почви. Торенето предотвратява и възстановява при всички земеделски култури проявите на желязна хлороза и дефицит. Гарантира добив и качество. За всички фази на развитие на растенията.
Грогрийн Гринта Кал /13 7 20 + 8 Ca калций/ + 2Mg магнезий + Микро 3750.00 112.50 3850.00 46.20 Калциев тип комплексен кристален тор с високо съдържание на Калции/Калий против прояви на калциев дефицит. СЛЕД ЦЪФТЕЖ се прилага редовно за предпазване и лечение на върхово гниене на домати, пипер, овощни, малини, ягоди и всички чувствителни кулутури. Калцият и Калият са елементите за качество и определят по-дългото съхранение на продукцията.
При запитване за количества се правят Т.О. Цените в настоящият документ имат за цел да ориентират клиентите за ценовите нива на търсените от тях продукти. Торовете са с гарантиран произход и качество с добавени микроелементи. Не съдържат хлор и са за капково и листно приложение. Предлагат се разфасовки от 0,100/0,5/1,0 и 5 кг.
Сертификати за качество –  https://topagro.top/грогрийн-toп
НОВО ГРОГРИЙН ТОП + QPS
ГРОГРИЙН ТОП
ЕО ТОРОВЕ
1 т /25 кг
без ДДС, лв
25 кг
с ДДС, лв
ПРИНЦИПИ НА КАПКОВО И ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ;

НОВИ ПРОДУКТИ – НАДГРАЖДАНЕ НА ГРОГРИЙН ТОП

Добавянето в Грогрийн ТОП на фулвинова киселина/лигносулфонат/, води до:
1.Подобряване структурата на почвата и  капацитета за задържане на вода;
2.Силно комплексообразуване и хелатиране на хранителните вещества, като ги поддържа лесно достъпни за корените на растенията;
3.Намаляване на загубите за околната среда на хр.елементи вследствие на измиване и изпарение;
4.Добавени органични компоненти за повишаване на микробната активност;
5.Хранителните вещества преминават в комплексна форма за пълно листно усвояване – тези форми на елементите се приемат от клетките по-лесно и пълно;
6.Повишена стрес-устойчивост /вятър, суша, студове, резки температурни колебания, вредители/;
7.Активира допълнително процесите на фотосинтеза;

Грогрийн Топ 20 20 20 + Микро 3833.33 115.00 Универсална балансирана формула с всички макро и микроелементи за пълноценно развитие през фазите на активен растеж и плододаване. Ползването удължава здравето, растежа и живота на растенията през всички фази на развитие.
Грогрийн Топ 4 15 38 + Mg + Микро 3966.67 119.00 Висок процент на калии/ фосфор за прилагане  във фаза зреене/беритби на плодове, зеленчуци за  качество и трайност. Ползва се главно за капково приложение. Листно се ползва при остър калиев дефицит или нужда от спиране на буен растеж.
QPS-Квалифицирана презумпция за безопасност:
подобрени торове Грогрийн ТОП по принципите на ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА на Евр.Съюз.
gro10
Топагро