Калиеви торове

В зависимост от суровината от която се добиват и от начина на преработка се получават два основни типа калиеви торове, в  които калият е свързан като хлорид или като сулфат.

 

Калиев хлорид

Калиевият хлорид е сивобяла или червеникава сол или гранула със съдържание на К2О

– 60 %. Водоразтворим, хигроскопичен, при съхранение се втвърдява. Може да се използва за торене на всички понасящи хлор култури и почвени типове. При култури при които хлорът оказва отрицателно влияние върху качеството им  се внася предварително с някоя от основните почвени обработки – поне 2-3 месеца предварително. Така дъждовете ще отмият хлора от горният почвен слой. За избор на подходящата форма на калиев тор е необходимо да се познава спецификата на културите.

 

Калиев сулфат 

Калиевият сулфат на Тесендерло груп е произведен чрез химическо пречистване на калиев хлорид от хлор и вредни примеси (процес на Манхайм). Получава се безхлорен продукт – чист калиев сулфат. Бързото им разтваряне в почвата води до лесно усвояване от корените, висока ефективност на калиевото торене. Може да се използва за торене на всички култури и почвени типове. Особено подходящ за чувствителни на хлор култури.

 

Калиевият сулфат се предлага като гранули за почвено приложение-Гранупотас, а като пречистени водоразтворими бели кристали – Солупотас, К-лийф специално за капково и листно приложение. Калиевият сулфат е водоразтворим, слабо хигроскопичен, безбаластен и не съдържа хлор и се разтваря веднага за разлика от добиваният подземно в мини продукт.

Хранителни изисквания при зеленчуковите и овощни култури

култураДобив
Т/дка
азот
кг/дка
фосфор
кг/дка
калий
кг/дка
сяра
кг/дка
магнезий
кг/дка
 
патладжан

6,50

17,50

4,0

30,0

2,5

3,0

домати

8,00

14,00

5,00

23,00

10,0

3,0

краставици

6,00

14,00

5,00

22,00

2,5

6,0

пипер

4,00

18,00

4,50

28,00

10,0

3,5

зеле

7,00

37,00

8,50

48,00

20,0

6,0

цветно зеле

5,00

20,00

10,00

51,00

7,5

3,5

лук

4,00

16,00

7,50

19,50

6,2

2,0

ягоди

1,00

8,00

6,00

8,00

-

2,0

малини

1,80

10,00

6,00

10,00

-

3,0

ябълки

3,00

8,00

5,00

8,00

-

2,0

праскови

2,00

14,00

10,00

12,00

-

4,0

сливи

1,20

10,00

8,00

10,00

-

3,0

Череши,вишни

1,00

8,00

6,00

8,00

-

2,0

лозя

1,00

10,00

10,00

12,00

-

3,0

 
ВОДОРАЗТВОРИМ КАЛИЕВ СУЛФАТ ПОЧВЕН КАЛИЕВ СУЛФАТ
СОЛУПОТАС
52% Калий
К-ЛИЙФ
52% Калий
ГРАНУПОТАС
52% Калий

ВОДОРАЗТВОРИМ КАЛИЕВ СУЛФАТ

ПОЧВЕН КАЛИЕВ СУЛФАТ