Калий (K)

Калият е основен и незаменим елемент, отговорен за:
– фотосинтезата, обмяната на въглехидрати, толерантност на високи и ниски стресови температури, повишена устойчивост на болести. Калият определя високите качествени показатели на продукцията при всички култури. Максималното потребление на калий е в периода на интензивен растеж и при образуването на плодове, семена, зърна и листна маса.

ФАЗИ НА ПРИЛАГАНЕ

Potassium
ВИДОВЕ ТОРЕНЕ

ОСНОВНО ТОРЕНЕ

Основните калиеви торове са калиев хлорид, калиев сулфат, калиев нитрат и комбинираните торове – НПК.

ЛИСТНО ТОРЕНЕ

В по-ранни фази е ефективен метод, намаляващ риска от калиев дефицит и слънчеви пригори по листата и плодовете.
Ефективни листни торове са ГРОГРИЙН БРАСИКА /38% калий/, ГРОГРИЙН ПЛОДОВ /59% калий/, К-ЛИЙФ, СОЛУПОТАС.
Прилагат се в доза 50-100 г/10 л разтвор.

КАПКОВО ПРИЛОЖЕНИЕ – МИКРОТОРЕНЕ

Торенето с поливната вода дава възможност за бързо и ефективно усвояване точно във фазите на най-големи нужди. Калият е елемент за качеството на продукцията и има решаващо значение в крайните етапи от развитието на растенията. Съотношението по принцип е 2-3 кг активно вещество калий с 1-2 кг азотен тор при 1-2 поливки седмично. Продукцията е с високо качество, трайна и винаги търсена от потребителите.

Най-важните фази на прилагане на калиеви торове са нарастване и зреене на плодове. През този период азотното торене се съчетава с калиево подхранване. При зеленчуковите култури калият е елемента, гарантиращ успешното зреене и високи вкусови качества. Съотношението Азот:Калий е 1:1, например Амониев нитрат 5 кг и 5 кг Солупотас / Калиев сулфат/.
ЛИПСАТА НА КАЛИЙ ПРИЧИНЯВА НАРУШЕНИЯ В ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА, ЗАДЪРЖА СЕ РАСТЕЖЪТ НА КОРЕНИТЕ, ПЛОДОВЕТЕ ОСТАВАТ ДРЕБНИ, ДЕФОРМИРАНИ, ЛОШО ОБАГРЕНИ И НЕТРАЙНИ. КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА Е НИСКО, ВЛОШЕНО, БЕЗ ТЪРГОВСКИ ВИД И СЪС ЗАГУБИ НА ДОВЕРИЕ И ПРИХОДИ.

ТОРЕНЕТО С КАЛИЙ
КАЧЕСТВО, ВКУС, ПРЕСТИЖ