КАЛЦИЙ (Ca)

Важен елемент за растенията, участващ в строежа на клетките. Играе важна роля за растежа на кореновата система. Той е от изключително важно значение за процеса фотосинтеза, участва и в други важни за растението физиологични процеси. Улеснява усвояването на азота и запазва плодовете здрави.

ФАЗИ НА ПРИЛАГАНЕ

ВИДОВЕ ТОРЕНЕ

ОСНОВНО ТОРЕНЕ

Почвите в България са богати на калций. Въпреки това се наблюдават симптоми на дефицит в зеленчукопроизводството на поливни условия. Дефицитът е в следствие на обилното и често поливане-отмиване на водоразтворимият калций в почвата, както и сортова особеност. Допълнително високите азотни норми засилват нуждата от калций, поради по-големия заложен добив и обилен растеж. Ползването на ГРИНТА КАЛ с 8 % калций и ГРОГРИЙН КАЛЦИФОС 11% калций, освобождават достатъчно количество калций за растенията. Ефективен тор е калциевият нитрат и вароамониевата селитра-КАН. Тези торове не трябва да се смесват със сулфат-съдържащи торове /калиев сулфат, амониев сулфат, железен сулфат/.

ЛИСТНО ТОРЕНЕ

Листното торене е крайна мярка и може само да забави или облекчи проявата на калциев дефицит. Дозата е 200 до 300 г/дка ГРИНТА КАЛ, ГРОГРИЙН КАЛЦИФОС. Ползването на калциев нитрат листно, трябва да е отделно от пръскането с препарати за растителна защита и поради това не се препоръчва.

КАПКОВО ПРИЛОЖЕНИЕ – МИКРОТОРЕНЕ

Растенията усвояват калция заедно с азота от почвеният разтвор. Нормите се постигат при ползване на калциев нитрат – 2-3 кг седмично, ГРИНТА КАЛ, ГРОГРИЙН КАЛЦИФОС – 1 кг/седмично. Опасността от торене само с калциев нитрат се крие в това, че калцият се свързва със сулфатната част на калия и блокира усвояването на сярата от растенията.

Calcium2
Calcium3
Calcium4
Calcium5
При недостиг на калций растежът на листата се забавя, по тях се появяват светло жълти до кафяви петна, след това листата умират. Торенето с калций се явява стандарт при отглеждането на домати, патладжан, пипер, краставици, ябълки, дюли, дини и пъпеши, ягодоплодни и други. Пропускът в торенето води до поражения по външната плодова част – некроза и загниване. Щетите могат да са значителни. Торенето започва във фаза нарастване на плодовете чрез добавяне на калциеви торове при торенето с амониев нитрат.

ТОРОВА ПРОГРАМА ЗА КАЛЦИЙ
ГРОГРИЙН КАЛЦИФОС, ГРИНТА КАЛ, КАЛЦИЕВ НИТРАТ