КАРТОФИ

1. За листна маса и клубенообразуване при височина 10 – 15 см на растения Грогрийн Терра:

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица на 1-2 поливки.
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

200-250 г/дка, или 30-40 г в 10-15 л вода

2. За наедрявяне на клубените във фаза цъфтеж, Грогрийн Мулти:
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица на 1-2 поливки.         –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода
3. За по-висок добив, по-добри вкусови качества,по-добро съхранение в момент на активно образуване и наедряване на клубените – Грогрийн Фрукти:
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица на 1-2 поливки.         –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода

kartofi