Комбинирани торове

NPK торовете са комплексни, високоефективни, комбинирани торове със съдържание на основните макрохранителни елементи – азот, фосфор и калий. Предимство на комбинираните торове е съдържанието на комплекс от микрохранителни елементи като в някои от тях има съдържание на сяра. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, нужни на растението в първоначалните фази от неговото развитие, прави NPK торовете много производителни.
Освен за запасяващо торене, те могат да бъдат използвани и по време на вегетация за обезпечаване на културите с хранителни вещества в критичните фази от тяхното развитие. Формите, в които са поставени хранителните елементи в NPK торовете не оказват влияние върху киселинността на почвите. Калиевата форма е представена като калиев сулфат, което я прави пригодна за усвояване от растението и спомагаща за останалите хранителни елементи.

Торовете, които са със съдържание на калий с хлоридна основа, дават предпоставка за вкисляване на средата около корена на растението и блокиране на приема на дадена група от макрохранителни елементи.
Поради балансираната си форма и сравнително ниското съдържание на активно вещество, NPK торовете са много подходящи за коригиращо торене. Торенето по време на вегетация с NPK предразполага за по-голям процент усвояване от растенията, отколкото ако се използват други едно- и двукомпонентни „тежки” торове. NP е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които са обезпечени по съдържание с калий. Подходящ е за торене на почти всички кутури, както и за коригиращо торене. NPK притежава сравнително ниско съдържание на лесно усвоими по форма хранителни за растенията елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство. Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества. Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор, азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията, а наличието на повече от един хранителен елемент в усвоима форма спомага за пълноценното развитие на растителният организъм. Съотношението на елементите и лесно усвоимата форма, в която се намират те в NPK торовете, ги прави подходящи за задоволяване нуждите на растенията във всеки един етап от тяхното вегетативно развитие.

Предимства на NPK торовете

Приложени в подходяща програма за балансирано торене с оглед на изискванията на конкретната култура, тип на почвата и микроклимата на района, предимствата на комплексните торове са:
Контролирано освобождаване на хранителни елементи
Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителни елементи
По-ниски разходи при еднократно внасянв в почвата – транспорт, време и труд
По-ниска цена спрямо двукомпонентните торове.
Изборът на конкретните формулации са зависими от условията и вида на отглежданите култури.
Използването на NPK торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно, балансирано доставяне на хранителните вещества.

ПРОДУКТОВАТА ГАМА ВКЛЮЧВА:

NP 16:20 + 13 S
NPK 14:14:14 + 11.5 S

NPK 16:16:08 + 13 S
NPK 12:30:12 + 0.5 S

NPK 10:20:20 + 0.7 S
NPK 10:26:26 + 0.1 S

NPK торовете се съхраняват в закрити, студени и сухи складови помещения. Не е желателно нагряване и смесване с вода.

Транспортира се опакован или в насипно състояние.
Предлага се в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от: 50 кг. и 600 кг.