КРАСТАВИЦИ

1. За формиране на мощна коренова система и залагане на голям брой завръзи в ранни фази/ на разсад/: Грогрийн Терра

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

0,5 – 1 г/л вода или 0,5 – 1,5 кг/дка за седмица на 2 – 3 поливки.
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

100-150 г/дка, или 20-30 г в 10-15 л вода

2. За преодоляване стреса след разсяване, по-добро облистване и старт на плодообразуването: Грогрийн Тера
1 – 2 г/л вода или 1-2 кг/дка за седмица  разпределено на броя на поливките          –          250-300 г /дка или 30-50 г в 10-15 л вода
3. За прави качествени плодове без изкривяване, търговски вид и вкусови качества във фаза активно плододаване се редуват : Грогрийн Мулти с Грогрийн Фрукти.
1-2 г/л вода или 1-2 кг/дка за седмица на 2 – 3 поливки          –          250-300 г/дка или 40-50 г в 10-15 л вода