ЛАВАНДУЛА

1. За повече разклонения и цветове след начало на вегетацията:

2. За формиране и повишаване добива на етерично масло в начало на бутонизация двукратно третиране през 7-10 дни с:

Грогрийн Терра – 250-300 г/дка

Грогрийн Мулти – 250-300 г/дка