ЛОЗЯ

1. Грогрийн Терра, за обилна листна маса с плътна структура на листата /по-малко податливи на мана/ в края на май – началото на юни:

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

0,5 – 1 г/л поливна
0,5 – 1,5 кг за седмица на 1 или поливки
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

100 – 150 г/дка
или 20 – 40 г в 10 – 15 лвода

2. Грогрийн Мулти, за наедряване на зърната в съответната фаза.
1 – 1,5 г/л вода или 1 – 2 кг/дка         –          250-300 г /дка или 30-50 г в 10-15 л вода
3. За по-висока захарност, търговски вид и технологични качества 10-20 дни – преди прибиране: Грогрийн Фрукти.
1 – 1,5 г/л вода или 1 – 2 кг/дка         –          250-300 г /дка или 30-50 г в 10-15 л вода

grapes