ЛУК

1. За формиране на мощна коренова ситема и добре развити луковици във фаза 3-5ти лист с Грогрийн Терра:

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

1 -1,5 г/л поливна вода или 1 – 2 кг/дка за седмица
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода

2. За наедряване на главите, устойчивост на болести и по-добро съхранение, Грогрийн Фрукти:
1 -1,5 г/л поливна вода или 1 – 2 кг/дка за седмица         –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода

onion