МАГНЕЗИЙ (Mg)

Важен хранителен елемент с действие в хлорофила и фотосинтезата. Активира различни ензими, участващи в енергийният метаболизъм на растенията. Полски култури, отличаващи се с повишени изисквания към съдържанието на магнезий са: бобови, слънчоглед, рапица и картофи. Овощни култури с нуждa за магнезиево торене са лозя, ябълки, малини, праскови и ягоди. Зеленчуковите култури имат най-високи изисквания към магнезиевото хранене. При тях е нужно ползването и на трите вида торене: почвено, листно и/или капково (домати, краставици, пипер и други).

ФАЗИ НА ПРИЛАГАНЕ

ВИДОВЕ ТОРЕНЕ

ОСНОВНО ТОРЕНЕ

Основен тор е магнезиевият сулфат, както и калиево-магнезиевият сулфат. Торовите норми са от 10 до 15 кг/дка. При по-леки почви, нормите са по-високи.

ЛИСТНО ТОРЕНЕ

Листното торене с магнезиеви торове е лесен и изгоден начин за поддържане оптималните условия на развитие. Препоръчва се ГРОГРИЙН БРАСИКА 6% Mg в доза 300 – 400 г/дка за 30 – 40 л разтвор или ГРОГРИЙН УНИВЕРСАЛЕН с 3% Mg, ГРОГРИЙН БАЛАНСИРАН – ВЕГЕТАТИВЕН с по 4% Mg – 300-400 г/дка при всички култури за увеличаване синтеза на хлорофил и нарастването на листата. В тези формули магнезият е балансиран с останалите макро и микро елементи за по-бързо и по-добро действие при листното третиране. Ползването на тези листни торове през вегетацията по принцип предотвратяват появата на магнезиев недостиг.

КАПКОВО ПРИЛОЖЕНИЕ – МИКРОТОРЕНЕ

В производството на зеленчуци се прави подхранване с магнезиев сулфат, магнезиев нитрат – заедно с амониев или калиев нитрат. Комплексни торове за капково торене за целият период на активен растеж и образуване на листна маса е ГРОГРИЙН БРАСИКА 2 до 3 пъти на месец в доза 2-3 кг/дка. В началните фази торенето с ГРОГРИЙН ВЕГЕТАТИВЕН – 4% Mg – 1-3 кг/дка е достатъчно за нормалният растеж.

Magnesium
Magnesium1
Magnesium2
Magnesium3
Липсата на магнезий, намалява продуктивността на културите и води до появата на листни хлорози с понижен добив и влошени вкусови качества. Дефицитът на магнезий, намалява сухоустойчивостта на растенията и влошава водният режим. Високите азотни и калиеви норми заедно със съвременните високодобивни сортове правят торенето с магнезий задължително. Професионалното земеделско производство изисква включването на магнезий-съдържащи торове през целият период на отглеждане.

ЕФЕКТИВНА ФОТОСИНТЕЗА
ГРОГРИЙН ГЕЛ С МАГНЕЗИЙ