МАЛИНИ

1. За формиране на листна маса,разклонения, повече цветни пъпки в края на април при 10 – 15 см прираст на летораста двукратно през 10 дни: Грогрийн Терра.

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

0,5 – 1 г/л поливна
0,5 – 1,5 кг за седмица на 1 или поливки
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

100 – 150 Г/ДКА
ИЛИ 20 – 40 Г В 10 – 15 ЛВОДА

2. За здрави добре облистени растения в периода на активен растеж: Грогрийн Мулти
1 – 2 г/л вода или 1-2 кг/дка за 7 дни по броя поливки         –          250-300 г /дка или 30-50 г в 10-15 л вода
3. За едри, интензивно червени плодове с отлични вкусови качества в периода на зазряване през 7-10 дни няколкократно с:
Грогрийн Фрукти
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица на 1- 2 поливки         –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода
4. За успешно презимуване без измръзване при ранните сортове през август последователно с Грогрийн Терра и последно
третиране с Грогрийн Фрукти.
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица.       –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода

raspberries1