МЕНТА

1. За активно листообразуване и разклоняване до 10 дни след начало на вегетацията:

2. За обилна листна маса с високо съдржание на етерично масло се редуват през 15-20 дни:

Грогрийн Терра – 200-250 г/дка

Грогрийн Мулти – 250-300 г/дка

Грогрийн Фрукти – 250-300 г/дка