ОРЕХИ

1. За активна фотосинтеза при наличие на достатъчно листна маса : Грогрийн Терра.

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица.
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

200-300 г/дка или 30-50 г в 10-15 л вода

2. За наедряване на плодчетата се редуват : Грогрийн Мулти с Грогрийн Фрукти.
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица       –          200-300 г/дка или 30-50 г в 10-15 л вода

СХЕМАТА И ДОЗИТЕ ЗА КАПКОВО СА ПРИЛОЖИМИ ПРИ ИЗГРАДЕНА СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ, ПРИ ЛИПСА НА ТАКАВА СЕ  ИЗПОЛЗВА СХЕМАТА ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ. ЛИСТНОТО И КАПКОВО ТОРЕНЕ НЕ СЕ САМОИЗКЛЮЧВАТ, А НАПРОТИВ ПРИ
ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДВЕТЕ СЕ ДОПЪЛВАТ!

walnuts