ОРИЗ

1. Преди заливане за повече разклонения и озърняване :

Грогрийн Терра – 200-250 г/дка