ПИПЕР

1. За по-добро коренообразуване и закаляване на разсада, за преодоляване стреса след разсяване, по-добро облистване и старт на цветообразуването, Грогрийн Терра:

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

0,5-1 г/л поливна вода или
0,5 – 1,5 кг/дка за седмица на 2-3 поливки.
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

100-150 г/дка,
или 20-30 г в 10-15 л вода

2. За буйна листна маса, разклоняване и обилен цъфтеж, Грогрийн Мулти:
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица на 1- 2 поливки          –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода
3. За прави качествени плодове без изкривяване, без върхово ниене,търговски вид и вкусови качества във фаза активно плододаване няколкократно се редуват, Грогрийн Мулти с Грогрийн Фрукти:
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица на 1-2 поливки          –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода

pepper1