ПОЧВЕНИ ТОРОВЕ

В таблицата са дадени основните почвени торове предлагани в България. Ползването е задължително в съвременното земеделие. Внасят се като подхранване, със сеитбата или предсеитбено. Правилният избор на вид тор, формулация, времето и срокове на торене и подхранване са определящи за производството и успеха на фермера.

ПРОДУКТХранително вещество %УПОТРЕБА /особености
Урея /карбамид/46,40 - АзотПочвено торене,капково торене,
гранулираната форма позволява употреба
при по-високи температури.
Концентриран и с по-меко действие азотен тор.
Амидна форма на азота.
Амониев нитрат /ам.селитра/34,4 - АзотПочвено торене,капково торене,
гранулираната форма позволява употреба при
по-високи температури. амониево-нитратна форма на азота.
Недостатък: измива се лесно при обилни валежи;
Амониев сулфат21 азот : 23 сяраПочвено торене за подхранване с азот и сяра.
Важен азотен тор за зелеви култури, рапица и
др. Суровина в НПК производството.
НПК 15 15 15
НПК 16 16 16
равни части:
азот, фосфор, калий
Почвено торене, преди или със сеитбата;
задължително мероприятие за гарантиране на добива.
Смес от трите хранителни елемента, може да има сяра, магнезий, калций.
НПазот: фосфор в различни части
може и със сяра
Почвено торене, преди или със сеитбата; задължително
мероприятие за гарантиране на добива. Свързаният фосфор и азот улесняват
разтворимостта и поемането от растенията, по-ниски проценти съответние
ди-моноамониеви фосфати. Може да се ползва при допълващо торене с калиеви торове.
Диамониев фосфат18 азот : 46 фосфорПочвено торене, преди или със сеитбата; задължително
мероприятие за гарантиране на добива.
Свързаният фосфор и азот улесняват разтворимостта и поемането от растенията.
Моноамониев фосфат12 азот : 46 фосфорПочвено торене, преди или със сеитбата; задължително
мероприятие за гарантиране на добива. Свързаният фосфор и азот улесняват
разтворимостта и поемането от растенията.
Троен суперфосфат46 фосфорПочвено торене, преди или със сеитбата; задължително
мероприятие за гарантиране на добива. Класически и доказан фосфорен тор.
Калиев сулфат50-51 калий : 18 сяраПочвено торене, преди или със сеитбата; задължително
мероприятие за гарантиране на добива. Класически калиев тор за зеленчуци,
овощни и лоза. Не съдържа хлор.
Калиев хлорид60 калийПървият калиев тор за запасяващо и предсеитбено торене.

Почвеното торене може да се допълва с листно торене и азотно подхранване.
Равномерното торене през развитието на растенията по торова програма е задължително за висок добив.

ТОП АГРО

АКТУАЛНИ КЪМ ДНЕС ЦЕНИ