Правилният избор
спестява пари

Вземането на решение за купуване на азотни торове е едно от най-важните и отговорни дейности в земеделието.

 

Правилният избор спестява пари, както и обратното.

 

През 2023 година вследствие спада на цените много земеделци и търговци не спечелиха.

 

Предлагаме статистика за връзката между цените на амониев нитрат /произвеждан от Агрополихим АД/ и обявените /одобрени цени на газ в България/ от Булгаргаз за периода от 2018 до 2023 година.

 

Надяваме се информацията да Ви бъде полезна.

ТОП АГРО

БОРСОВИ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ

Амониев нитрат/ Цена газ

ЦЕНА НА ГАЗ ДОСТАВЕН ОТ БУЛГАРГАЗ 2024,
за месец /без промяна/:
Цена ам.нитрат / Агрополихим АД към началото
и/или смяна в месеца;
01 – 31.01.2024 77.60 660,00
660,00
потвърдена цена, 26.01.2024
01 – 29.02.2024 71.08 660,00
670,00 – 13.02.2024

01.02.2024, КЕВР УТВЪРДИ ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ОТ 71,08 лв./MWh
Намалението с 8,4 % създава ценови ползи за всички български потребители,устойчиво ниските цени на енергоносителите са силен антиинфлационен фактор в усилията за постигане на критериите за членство на България в Еврозоната.

ЦЕНА НА ГАЗ ДОСТАВЕН ОТ БУЛГАРГАЗ 2023,
за месец /без промяна/:
Цена ам.нитрат / Агрополихим АД към началото
и/или смяна в месеца;
01 – 31.01.2023 191.36 1330,00
1235,00
1060,00
01 – 28.02.2023 135,99 1035,00
980,00
01 – 31.03.2023 118,38 910,00
890,00
850,00
01 – 30.04.2023 109,8 810,00
775,00
01 – 31.05.2023 89,19 735,00
579,00
01 – 30.06.2023 72,31 579,00
592,00
01 – 31.07.2023 60,58 592,00 /без промяна/
НЕ ПРОДАВАТ- 25.07.2023
01 – 31.08.2023 59,67 650,00
670,00
01 – 30.09.2023 63,35 670,00
615,00
590,00
01 – 31.10.2023 60,41 590,00
605,00
625,00
01-30.11 2023 82,12* 645,00
660,00
Декември 2023 87.50* 660.00

*цена газ за лева/MWh без акциз и ДДС;
01.12.2023

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
87,50 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. декември 2023 г., по която “Булгаргаз” ЕАД да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство

ЦЕНА НА ГАЗ ДОСТАВЕН ОТ БУЛГАРГАЗ 2022,
за месец /без промяна/:
Цена ам.нитрат / Агрополихим АД към началото
и/или смяна в месеца;
01 – 31.01.2022 133.81 1460,00
1472,00
01 – 28.02.2022 110.28 1370,00
01 – 31.03.2022 114.13 1575,00
1695,00
1810,00
01 – 30.04.2022 142.99 1700,00
1600,00
01 – 31.05.2022 162.57 1600,00
01 – 30.06.2022 141.76 1600,00
1420,00
01 – 31.07.2022 186.87 1520,00
01 – 31.08.2022 298.29 1625,00
1635,00
01 – 30.09.2022 354.03 1635,00
01 – 31.10.2022 233.89 1430,00
01 – 30.11.2022 123.87 1270,00
01 – 31.12.2022 147.23 1270,00
1330,00
ЦЕНА НА ГАЗ ДОСТАВЕН ОТ БУЛГАРГАЗ 2021,
за месец /без промяна/:
Цена ам.нитрат / Агрополихим АД към началото
и/или смяна в месеца;
01 – 31.01.2021 26,93 380,00
385,00
430,00
440,00
460,00
01 – 28.02.2021 30,39 500,00
535,00
555,00
01 – 31.03.2021 28,64 555,00
01 – 30.04.2021 33,38 500,00
01 – 31.05.2021 37,71 513,00
01 – 30.06.2021 45,27 550,00
570,00
578,00
01 – 31.07.2021 49,94 610,00
630,00
01 – 31.08.2021 57,60 650,00
673,00
01 – 30.09.2021 69,40 680,00
690,00
703,00
735,00
780,00
840,00
01 – 31.10.2021 94,54 905,00
1230,00
01 – 30.11.2021 93,19 1250,00
01 – 31.12.2021 102,33
ЦЕНА НА ГАЗ доставен от БУЛГАРГАЗ 2020,
за месец /без промяна/:
Цена ам.нитрат / Агрополихим АД към началото
и/или смяна в месеца;
01 – 31.01.2020 44.04 395,00
01 – 28.02.2020
01 – 31.03.2020
01 – 30.04.2020 25.20 395,00
01 – 31.05.2020 22.35 355,00
01 – 30.06.2020 20.33 320,00
01 – 31.07.2020 19,10 335,00
01 – 31.08.2020 18.67 325,00
01 – 30.09.2020 22.46 335,00
345,00
360,00
01 – 31.10.2020 24.72 360,00
01 – 30.11.2020 28.21 370,00
01 – 31.12.2020 27.70 НЯМА ПРОМЯНА