ПРАСКОВИ

1. За обилна зелена листна маса с лъскави плътни листа лесно преодоляващи причинителите на гъбни болести след прецъфтяване : Грогрийн Терра.

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

200-250 г/дка или 30-40 г в 10-15 л вода

2. За изхранване и наедряване на плодчетата във фаза големина на лешник двукратно през 10-15 дни с : Грогрийн Мулти
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица на 1-2 поливки       –          250-300 г/дка или 30-50 г в 10-15 л вода
3. За интензивно обагрени плодове с отлични вкусови качества и по-устойчиви на съхранение във фаза избистряне на плодовете : Грогрийн Фрукти.
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица       –          250-300 г/дка или 30-50 г в 10-15 л вода
4. За залагане на цветни пъпки, и цялостно укрепване след беритбата: Грогрийн Терра.
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица      –          250-300 г/дка или 30-50 г в 10-15 л вода

peaches1