ПРОДУКТИ – ОФЕРТА 2020

13-09_Lima_STARTER
GROGREEN STARTER 16-69-16 + Micronutrients
13-09_Lima_VEGETATIVE
GROGREEN VEGETATIVE 27-27-27+3MgO+Micronutrients
13-09_Lima_BLACKMAGIC1
GROGREEN FRUIT 18-11-59+2 MgO+ Micronutrients
13-09_Lima_BLACKMAGIC
GROGREEN BLACK MAGIC SOIL CONDITIONER
13-09_Lima_CALCIPHOS
GROGREEN CALCIPHOS 9-64-0+11 CaO+ Mg+ Zn+ B
13-09_Lima_VEGETATIVE
GROGREEN Ca/B

ПРОДУКТИ – ОФЕРТА 2020

13-09_Lima_STARTER
GROGREEN STARTER 16-69-16 + Micronutrients
13-09_Lima_VEGETATIVE
GROGREEN VEGETATIVE 27-27-27+3MgO+Micronutrients
13-09_Lima_BLACKMAGIC1
GROGREEN FRUIT 18-11-59+2 MgO+ Micronutrients
13-09_Lima_BLACKMAGIC
GROGREEN BLACK MAGIC SOIL CONDITIONER
13-09_Lima_CALCIPHOS
GROGREEN CALCIPHOS 9-64-0+11 CaO+ Mg+ Zn+ B
13-09_Lima_VEGETATIVE
GROGREEN Ca/B

ГРОГРИЙН, Лима Юръп, Белгия
СЕЗОН 2020/ НОВА ДОСТАВКА

ГРОГРИЙН ГЕЛ

цени ГЕЛ ГРОГРИЙН лв без ДДС

лв/кг, 1.5 кг - брой

лв/кг, 5 кг/брой

Гел ЧЕРЕН/цени 2019

18,10

44,20

Гел МИКРО/цеин 2019

18,10

44,20

20 кг или /2 x 10 kg/

склад

ВЕГЕТАТИВЕН (27 27 27), зелен

4160,00

СТАРТЕР (16-69-16), син

4350,00

ПЛОДОВ (18-11-59), червен

4030,00

БРАСИКА (8-8-38+6MgO+14S), жълт

3500,00

КАЛЦИФОС (9 64 0 11Са), бял

3870,00

ГРОГРИЙН - ГРОМИКС МИКРОЕЛЕМЕНТИ

склад - 25 кг без  ДДС

0,100 кг

0,5 кг

Цените са

за 25 кг - при наличност

Грогрийн Громикс МЕ /микролементи/

300,00

1,90

8,00

Грогрийн Громикс МС /микролементи/

339,00

1,90

8,00

Грогрийн Ферокс 6% /желязо, EDDHA, червено/

353,00

1,90

8,00

Грогрийн Желязо 13% /желязо ЕДТА, зелен/

263,00

1,90

8,00

Грогрийн Цинк 15 % /Zn EDTA/

274,50

1,90

8,00

Грогрийн Бор течен х 5л  - НОВ ПРОДУКТ

Склад
43,50 лв за 5 л или 8,70 лв/л

ТОП АГРО

КРИСТАЛНИ ТОРОВЕ ГРОГРИЙН 2020

ГРОГРИЙН, Лима Юръп, Белгия - СЕЗОН/ НОВА ДОСТАВКА
КРИСТАЛНИ ГРОГРИЙН СЕРИЯ ТОП / ГРИНТА КАЛЦИЙ:
10 кг/25 кг/малки опаковки: 0.100, 0.500, и 1.00 кг

цени лв/тон

10 кг/+360 лв

25 кг

0,100 кг

0,5 кг

1,0 кг

Грогрийн Топ 12 36 12

2760,00

2400,00

0,50

1,50

2,40

Грогрийн Топ 20 20 20

2660,00

2300,00

0,50

1,50

2,40

Грогрийн Топ 10 10 35 + Mg

2680,00

2320,00

0,50

1,50

2,40

Грогрийн Топ 4 15 38 + Mg

2710,00

2350,00

0,40

1,50

3,90

Грогрийн Топ Фери /12 10 32 + 0,5%Fe/

3100,00

2600,00

0,50

1,50

2,40

Грогрийн Гринта Кал /с калций/ + Mg

2810,00

2450,00

0,50

1,50

2,40