РАПИЦА

1. За вкореняване, образуване на розетка и 100% презимуване:

2. След възобновяване на вегетацията през пролетта- за активен растеж и разклоняване :

3. За стимулиране на опрашването, във фаза начало на цветен бутон:

Грогрийн Терра – 250-300 г/дка

Грогрийн Мулти – 200-300 г/дка

Грогрийн Фрукти – 250-300 г/дка