СЛИВИ

1. За обилна, зелена листна маса след прецъфтяване: Грогрийн Терра.

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица.
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

250-300 г /дка или 30-40 г в 10-15 л вода

2. За изхранване и наедряване на плодчетата двукратно през 10 дни с : Грогрийн Мулти
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица       –          250-300 г /дка или 30-50 г в 10-15 л вода
3. За отличен търговски вид и вкусови качества по-здрави плодове при избистряне: Грогрийн Фрукти.
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица       –          250-300 г/дка или 30-50 г в 10-15 л вода
4. За залагане на цветни пъпки, и цялостно укрепване на овошките след беритбата: Грогрийн Терра.
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица      –          250-300 г/дка или 30-50 г в 10-15 л вода

yellow_plums