СЛЪНЧОГЛЕД

1. За добра коренова система предпазваща от полягане и осигуряваща по-добро хранене в 2-ра-4-та двойка листа:

2. За вегетативен растеж и листообразуване: след 3-4-та двойка листа:

3. Във фаза бутонизация за по-висок добив и масленост:

Грогрийн Терра – 200- 250 г/дка

Грогрийн Мулти – 200-300 г/дка

Грогрийн Фрукти – 250-300 г/дка