СОЛУПОТАС

ВИСОКОРАЗТВОРИМ КАЛИЕВ ТОР ЗА ЛИСТНО И КАПКОВО ТОРЕНЕ БЕЗ ХЛОР

Солупотас водоразтворим калиев тор със сяра, специално разработен за внасяне чрез капково напояване и листно третиране. Разтворимостта е много по-добра от съответните аналози. Листното третиране се доказа като ефективен метод и при култури без калиев дефицит. Като допълнение към почвеното торене, листното третиране със СолуПотас предлага икономичен начин за постигане на високо качество при лозя, овощни, всички зеленчукови култури и тютюн.

ВЛИЯНИЕ НА КАЛИЯ

Съществен елемент за образуването в клетката на протеини, ензими и витамини, както и ключов елемент във фотосинтезата и други метаболитни процеси.
Играе ключова роля в транспортирането на хранителните елементи в растението.
Регулира процесите на изпарение на растенията, като подобрява ефективността на използване на водата.
Калият осигурява здравина на клетките и растенията с повишена устойчивост на болести.
Съдържанието на сяра в калиевият сулфат осигурява нуждите от сярно хранене за земеделските култури.
Сярата катализира процесите на азотфиксация в почвата.

ХРАНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ОТ АЗОТ, ФОСФОР, КАЛИЙ, СЯРА, МАГНЕЗИЙ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ СПОРЕД ДОБИВА ОТ ДЕКАР

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТОРЕНЕ В АКТ.ВЕЩЕСТВО

ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СОЛУПОТАС

СОЛУПОТАС Е НАЙ-ИКОНОМИЧНИЯТ ВАРИАНТ ЗА БЪРЗО ЗРЕЕНЕ  И НАБАВЯНЕ НА НУЖНИЯТ КАЛИЙ ЗА РАСТЕНИЯТА.

51% РАЗТВОРИМ КАЛИЙ ПО-ДОБРОТО КАЧЕСТВО