ТИКВИ, ТИКВИ ЗА СЕМЕ

1. За активно листообразуване и разклонения от 2ри до 5ти лист, Грогрийн Терра:

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

1 -1,5 г/л поливна вода или 1 – 2 кг/дка за седмица
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

200-250 г/дка, или 30-40 г в 10-15 л вода

2. За наедряване на завръзите от 5ти до 8-9ти лист се редуват Грогрийн Терра с Грогрийн Мулти:
1 -1,5 г/л поливна вода или 1 – 2 кг/дка за седмица.         –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода

pumpkins