ТЮТЮН

1. За формиране на мощна коренова система и по-добро прихващане, 5 – 7 дни след разсяване на полето:

2. За активно листообразуване с качествена структура на листата се редуват:

Грогрийн Терра – 200-250 г/дка

Грогрийн Мулти – 200-250 г/дка

Грогрийн Фрукти – 250-300 г/дка