ТОП АГРО е основана в гр.Варна през 2000 година. Имаме офис във Варна и обекти в градовете Девня, Шабла, Шумен и Бяла Слатина, в които предлагаме всичики видове торове и препарати.  В резултат на дългогодишната си дейност има и дистрибуторска мрежа в страната.

 

Нашата главна цел е да постигнете максимален ефект от торенето и да направите успешно и печелившо производство със стабилен и сигурен пазар. Торовите програми са изготвени на база съвременните  норми за торене и практическото прилагане на торовете.

 

Топ Агро предлага Торови програми и схеми на торене за отделните култури със марката Грогрийн на Лима Юръп, Тесендерло груп.

 

Партньори на фирмата са Лима Юръп, Белгия – производител на уникалната серия торове Грогрийн Гел и Громикс, Агрополихим АД, Афер България ЕООД – най-големият производител и търговец на азотни, фосфорни и комбинирани торове, както и Тесендерло груп, Белгия – производител на  гранулиран и водоразтворим калиев сулфат.

Топагро