Фосфорни торове

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ /TSP/

Троен суперфосфат е висококонцентриран фосфорен тор.Съдържа 46% фосфорен пентаоксид (P2O5).Притежава отлични физични и химични харастеристики, които го правят универсален и подходящ за всички почви и култури, но най-добър ефект има като се прилага в неутрални и алкални почви.

Подходящ за растежа и развитието на кореновата система, повишава устойчивостта на растенията към измръзване, спомага за пълното усвояване на почвената влага,като по този начин намалява вероятността от поражения върху растенията в периоди на засушаване.

Причислява се към групата на водоразтворимите и бързодействащи фосфорни торове.
Внася се през есента преди дълбоката оран за основно торене на есенниците или през пролетта при обработка на земята преди засяване на пролетниците, което позволява разпределяне на инвестициите в основното торене на две реколти.

Прилага се при култури, особено чуствителни при недостиг на фосфор в този период, кагато кореновата система е малка и има и слаба усвояваща способност.Извършва се едновременно със сеитбата и разсаждането на растенията, като предварително добре се смесва със семената.

ПРЕДИМСТВОТО ПРИ ТОЗИ ВИД ТОРЕНЕ Е, ЧЕ ТОРОВЕТЕ ПОПАДАТ МНОГО БЛИЗО ДО СЕМЕНАТА, ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВЕДНАГА С ПОНИКВАНЕТО НА РАСТЕНИЯТА И СЕ НАМАЛЯВАТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ.

Съхраняват се в закрити, студени и сухи складови помещения. Да не се съхранява на открито, да се избягва нагряването.
Да не се смесва със силни окислители (амониева селитра)

Транспортира се опакован или в насипно състояние.
Предлага се в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от:
50 кг. / 600 кг. / 1000 кг.

МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ /MAP или Aмофос/

Моноамониев фосфат е комплексен, висококонцентриран, безбаластен водоразтворим минерален тор. Не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност. Съдържа два основни хранителни елемента: 11% азот (N) и 52% фосфорен пентаоксид (P2O5) или 63% активно вещество, което го прави лесно усвоим от растенията.
Амофосът е с най-висок процент на водоразтворим P2O5 (мин.52%) след фосфорните торове. Присъствието на фосфорни йони създава условия за по-енергично усвояване на амониевия азот. Недостигът на фосфор се отразява негативно върху цветообразуването,семената и плодовете, което води до по-ниски добиви.
Моноамониев фосфат е подходящ за торене на всички почви и култури. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва както за основно, запасяващо, така и за периодично торене.
Този тор се внася с основната обработка на почвата или предсеитбено.Използва се също и при основно и предсеитбено торене на всички полски зеленчуци, овощни култури, лозя, билки и цветя.

Съхранява се в закрити, студени и сухи складови помещения. Не е желателно нагряване и смесване с вода.

Транспортира се в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от:
50 кг. / 600 кг. / 1000 кг.

ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ /DAP или Диамофос/

Диамониев фосфат е комплексен, висококонцентриран, гранулиран минерален тор с отлични физични свойства.Съдържа два основни хранителни елемента: 18% азот (N) и 46% фосфорен пентаоксид (P2O5) или 64% активно вещество. Получава се чрез реакция между фосфорна киселина(P2O5) и амоняк(NH3)
Несъвместим е с други алкални химикали, поради това че неговите амониеви йони се превръщат в амоняк след като попаднат в среда с по-високо pH. Този висококачествен продукт се внася лесно в почвите,силно разтворим е, не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност.
Диамониев фосфат се използва за предсеитбено торене на зимни и пролетни култури при поливни условия.
Подходящ е за торене на почви богати на калий. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва както за основно, запасяващо, така и за периодично торене. При есенните култури не се налага допълнително предсеитбено торене с азот.

МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТНО В ПОЧВАТА С ПОМОЩТА НА КОНВЕНЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА РАЗПРЪСКВАНЕ.

Съхранява се в добре вентилирани,хладни и сухи складови помещения, които не позволяват навлажняване или пряко слънчево нагряване.
Да се избягва нагрявяне,оставяне на открито, смесване с вода или със силни основи и с натриев хипохлорид.

Транспортира се опакован или в насипно състояние.
Предлага се в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от:
50 кг. / 600 кг. / 1000 кг.