Фосфор (P)

Фосфорът е съставна част на нуклеиновите киселини, участва в синтеза на всички масла, захари, скорбяла, подобрява устойчивостта на растенията към стресови фактори. Определя растежа на кореновата система, което води до по-добро усвояване на всички микро и макроелементи от почвата. Растенията са с по-добър растеж, братене и цъфтеж. При наличието на достатъчно количество фосфор в почвата се увеличава количеството на продукцията, зърното е добре изхранено, съдържанието на протеините и маслата е по-голямо, а оползотворяването на почвените запаси от влага е оптимално. Фосфорното торене осигурява ускорено преминаване през отделните биологични фази с по-дълъг период на зреене и растеж -залага се голям и качествен добив.

ФОСФОРЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОСНОВНО И ПРЕДСЕИТБЕНО ТОРЕНЕ. КОМБИНИРАНЕТО НА ФОСФОР С АЗОТ ДАВА ПО-БЪРЗО И АКТИВНО ДЕЙСТВИЕ НА РАСТЕНИЯТА.

При културите нуждата от фосфор е различна, но при всички най-много фосфор се извлича през активна вегетация, когато се формират най-големият обем от листна маса и се залагат репродуктивните органи.
ВИДОВЕ ТОРЕНЕ

ОСНОВНО ТОРЕНЕ

Фосфорните торове имат като цяло по-бавно действие, но при химически свързан азот-фосфор /АМОФОС, ДИАМОФОС, НП, НПК/ активността е повишена и дейстието по-бързо.

ЛИСТНО ТОРЕНЕ

При листно третиране е възможно да се редуцира и избегне азотното преторяване и да се балансира растежа със стимулиране образуването на цветове, класове, плодове. Особено важно е този принцип да се прилага в зърнопроизводството за избягване на полягането:
– във фаза братене /след азотното торене с пръскането на хербицида/ да се третира листно с ГРОГРИЙН СТАРТЕР /69% фосфор-300 г/дка/. Листното фосфорно торене балансира растежа на корени, братя и залагане на класове;
– при зеленчукови листното третиране гарантира непрекъснат цъфтеж и залагане на продукция без празни периоди с пълноценно усвояване на азота и значително по-висок добив.

КАПКОВО ПРИЛОЖЕНИЕ – МИКРОТОРЕНЕ

При капково напояване разтворените форми на фосфора с азота се приемат веднага от растенията. Дозите са 2-5 кг/дка
ГРОГРИЙН ТОП 12 36 12 или ГРОГРИЙН СТАРТЕР.

Phosphorus2
Phosphorus1
Липсата на фосфор води до силна чувствителност към засушаване поради неразвитата коренова система. Недостига на фосфор ограничава оползотворяването на азота и води до преразход на вода и азотни торове. Небалансираното азотно-фосфорно торене при житни, рапица, слънчоглед води до полягане, щети и загуби.

ТОРЕНЕТО С ФОСФОР
СИГУРНОСТ И ВИСОК РЕЗУЛТАТ