ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ДЕЙСТВИЕ

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ: АЗОТ (N)

НУЖДИ НА РАСТЕНИЯТА ОТ ТОРЕНЕ С АЗОТ ПО ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ: Фосфор (P)

НУЖДИ НА РАСТЕНИЯТА ОТ ТОРЕНЕ С ФОСФОР ПО ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ: Калий (K)

НУЖДИ НА РАСТЕНИЯТА ОТ ТОРЕНЕ С КАЛИЙ ПО ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ

  • Азот (N)

  • Фосфор (P)

  • Калий (K)

  • Сяра (S)

  • Калций (Ca)

  • Магнезий (Mg)

  • Желязо (Fe)

  • Микроелементи (ME)

ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И ТОРЕНЕ
БАЗА ЗА УСПЕХ И ПРОСПЕРИТЕТ