ЦАРЕВИЦА

КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ

1. В ранни фази 2-5 лист при студени почви, при антоцианово /виолетово/ обагряне на върховете на листата:
Грогрийн Терра – 0,5-1г/л – капково напояване

2. За стимулиране на активен растеж от 2- 8 лист /при едностранчиво азотно торене/
едновремено с хербицида:
Грогрийн Мулти или
Грогрийн Терра – 1 – 1,5г/л

3. Преди изсвиляване за по-добро опрашване и озърнен кочан, при горещини, засушаване, суховеи:
Грогрийн Фрукти – 1 – 1,5г/л

ЛИСТНО ТОРЕНЕ

Грогрийн Терра – 250-300 г/дка

Грогрийн Терра – 250-300 г/дка

Грогрийн Фрукти – 250-300 г/дка