ЯГОДИ

1. За бърз старт на вегетацията, листообразуване и залагане на повече цвят в края на март – началото на април: Грогрийн Терра

micro

 КАПКОВО НАТОРЯВАНЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

0,5 -1 г/л поливна вода или 0,5-1,5 кг/дка за седмица на 1-2 поливки.
kapkovo

 ЛИСТНО ТОРЕНЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

200-250 г/дка или 20-40 г в 10-15 л вода

2. За активен растеж на листната маса, наедряване на зелените плодчета: Грогрийн Мулти
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица на 1-2 поливки.         –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода
3. За вкусови качества, по-добър търговски вид и издържливост във фаза избистряне на плодовете: Грогрийн Фрукти.
1 -1,5 г/л поливна вода или 1-2 кг/дка за седмица на 1- 2 поливки.         –          250-300 г/дка, или 30-50 г в 10-15 л вода

strawberries