Хранителните елементи за растенията се определят и въздействат от почвеното рН. Стойността на рН, осигуряващо оптимални условия, е леко кисело: 6-6,8.

Контролът на рН в хранителният разтвор, използван при торене с капкова система е основен фактор за получаване на оптимална стойност във връзка приемането на хранителни вещества от кореновата зона.

При вкислени почви, които често имат много ниско ниво на Калциеви йони се ограничава и количеството на земеделска продукция. Също така при почви и вода с повишено рН се ограничава усвоямостта на фосфор, желязо и манган.

Често ефикасно действие се явява регулирането на рН в кореновата зона до стойности, позволяващи по-добро приемане на тези елементи – фосфор, желязо, манган, бор, цинк, мед, азот.

Поради киселинната си същност, Грогрийн ПЕТ има противо-слепващо действие и като намалява засолеността, разтваря бикарбонатите и намалява проблема със запушването на капковата система. Грогрийн 5 с ниското рН подобрява извличането на хранителните вещества от почвата и помага за равномерно и ефикасно разпределяне на торовете и водата за напояване в напоителната.
инсталация.

ОПТИМАЛНО pH В ПОЧВАТА ЗА НАЙ-ДОБРА УСВОЯЕМОСТ ОТ РАСТЕНИЯТА

ХРАНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ОПТИМАЛНА СТОЙНОСТ
   
Азот (N)
6,0 - 8,0
Фосфор (P)
6,5 - 7,5
Калий (K)
6,0 - 9,0
Магнезий (Mg)
6,5 - 9,0
Калций (Ca)
6,5 - 9,0
Сяра (S)
6,0 - 9,5
Бор (B)
5,0 - 7,0
Мед (Cu)
5,0 - 7,0
Желязо (Fe)
5,0 - 6,5
Манган (Mn)
5,0 - 6,5
Цинк (Zn) 5,0 - 7,0
pack

ГРОГРИЙН ПЕТ МУЛТИ  20 – 20 – 20 + 6 CaO + 3 MgO + ME

 

ГРОГРИЙН ПЕТ ТЕРРА  12 – 44 – 12 + 6 CaO + 3 MgO + ME

 

ГРОГРИЙН ПЕТ ФРУКТИ  18 – 09 – 36 + 6 CaO + 3 MgO + ME

Течни торове за лесно и удобно приложение при полски условия за големи фермерски стопанства. Не се смесват с фосфорни и сяросъдържащи препарати и торове. Може да се смесват с калциев нитрат.
Подходящи за предотвратяване на калциев и магнезиев дефицит в периода преди зреене на плодовете и зеленчуците.
Препоръки за употреба: 1 г/л или 0,5-2,0 г/л (0,05-0,2%)
Grogreen5

Мулти • Терра • Фрукти

Лесно, сигурно и по-ефективно торене

Belgium